Avoimet innovaatioalustat

Kaupunki on alusta innovaatioiden kehittämiselle ja testaamiselle, innovatiivisille hankinnoille ja hyvistä ratkaisuista kertomiselle. Kaupunkiorganisaatio järjestää rakentamista, korjaamista, infraa sekä palveluita ja yritykset toteuttavat ne. Kaikkien intressi on, että yhä suurempi osa näistä ratkaisuista tehdään uusilla ja innovatiivisilla tavoilla. Tämä edistää kestävää kehitystä, yritysten kasvua ja työpaikkojen syntymistä.

Ota yhteyttä: Aino Ukkola, projektipäällikkö, Turun Seudun Kehittämiskeskus, puh.+358 44 907 5200, aino.ukkola[a]turku.fi

Avoin osallisuus ja asiakkuus

Turun kaupunki on aloittanut työn, jossa luodaan uusi tapa suunnitella, toteuttaa ja kehittää asiakaspalvelua ja kaupungin palveluita. Palvelu- ja tuoteinnovaatiot syntyvät siten, että kaupunkilaiset, yritykset ja yhteisöt osallistuvat toiminnan kehittämiseen yhteisen alueellisen hyvinvoinnin ja liiketoimintamahdollisuuksien edistämiseksi. Samalla uudenlainen toimintamalli edellyttää huomioimaan palvelujen käytettävyyttä ja saavutettavuutta tehokkaammin sekä mahdollistamaan palvelujen jatkuvaa kehittymistä kerätyn ja jalkautetun palautteen avulla.

Ota yhteyttä: Eero Rostiala, projektipäällikkö, +358 40 679 4823, eero.rostiala[a]turku.fi

Avoin data

Kuntalaisten käyttämiä julkishallinnon palveluja digitalisoidaan jatkuvasti ja julkishallinnon tietovarannot kasvavat entisestään. Turku avaa tietovarantojaan innovaatioiden ja sovelluskehityksen alustaksi tavoitteena kohdentaa palveluja aiempaa paremmin. Tietoraaka-aineen hyödyntäminen sujuvoittaa kuntalaisten arkea ja kunnan oman henkilöstön työtä ja luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille.

Ota yhteyttä: Tarja Vuorinen, projektipäällikkö, Turun kaupunki, puh. +358 40 1902058, tarja.vuorinen[a]turku.fi