Meriteollisuus ja merenkulku


Maailman suurimmat risteilijät tehdään Turussa
Turun seutu on eräs maailman merkittävimmistä laivanrakennuskeskuksista. Seudulla on runsaasti korkeatasoista laivanrakennusosaamista sekä monitasoinen ja laajalti verkostoitunut yrityskenttä, jonka ansiosta STX Europe yhdessä satojen alihankkijoidensa kanssa rakentaa Turussa maailman suurimmat loistoristeilijät.
 
Verkottunutta osaamista
Eräs Turun seudun vahvuuksista meriteollisuudessa ja merenkulussa on seudun pitkä historia merialan ydinalueilta. Turun seudulle on aikojen saatossa kehittynyt kattava alihankkijaverkosto sekä runsaasti laaja-alaista ja korkeatasoista osaamista. Osaamisen mukanaan tuomia etuja vahvistavat entisestään Turun seudun sijainti sekä loistavat yhteydet koko Itämeren alueelle vahvistavat entisestään.
 
Suomen johtava kappaletavaran satamakokonaisuus
Meriteollisuuden lisäksi Turun seudulla on runsaasti merenkulku- ja satamatoimintoja sekä meriteknologiaa. Erinomainen logistisen sijainnin ja huippuyhteyksien ansiosta Turun seudun satamat muodostavat Suomen johtavan kappaletavaran satamakokonaisuuden. Meriteollisuus ja merenkulku työllistävät Turun seudulla lähes 8000 ihmistä. Yrityksiä meriteollisuuden ja merenkulun alalla on Turun seudulla noin 400.