Tutkimusvoimaa yritysten käyttöön

TFT-verkosto palvelee valmistavan teknologiateollisuuden monialaisia teknologia- ja osaamistarpeita, TFT-tiimin toimiessa "tutkimuksen tinderinä" yritysten ja korkeakoulujen välillä, avaten yritystarpeita tutkimuskysymyksiksi. TFT on helposti lähestyttävä ja ketterä toimija, jonka avulla tarve ja osaaminen verkotetaan yhteen. Tutkimuskysymys voi olla esim. yrityksen tuotteeseen, tuotantoon, liiketoimintaan, osaamisen kehittämiseen liittyvä kehittämistarve. TFT-tiimin tehtävänä on mahdollistaa yritysten ja korkeakoulujen saumaton yhteistoiminta, johtaen yritysvetoiseen, monialaiseen ja tuloksekkaaseen innovaatioyhteistyöhön.

TFT tuo yrityksille

verkostomaisen kanavan, jonka kautta voi ostaa tuote-, tuotanto-, liiketoiminta- ja osaamiskehitystä. Verkoston korkeakouluista valmistuu vuosittain noin 2 300 alan uutta osaajaa yritysten rekrytointitarpeisiin.

Yrityksille tarjottavia palveluja ovat esim.:

  • Kehitys- ja tutkimushankkeet
  • Asiantuntijapalvelut
  • Koulutus
  • Projektiluontoiset työt
  • Opinnäytetyöt ja harjoittelujaksot
  • Tietohaut ja analyysit yrityksille