Turku Future Technologies

Turku Future Technologies eli TFT on teknologiateollisuutta palveleva tutkimus-, kehitys- ja  innovaatioverkosto.

TFT tarjoaa räätälöityjä ratkaisuja teknologiayritysten tuotteiden, tuotannon, liiketoiminnan ja osaamisen kehittämiseen muodostamalla yritykselle sopivan kombinaation kahdeksan korkeakoulun sovituista osaamiskärjistä. Fokuksessa ovat kaikki alueen teknologiapohjaiset yritykset koosta riippumatta. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa Lounais-Suomen yritysten taloudellista menestystä ja parantaa strategista kilpailuasemaa.

Mukana ovat Aalto-yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto, Yrkeshögskolan Novia ja Åbo Akademi. Ainutlaatuisen yhteistoimintamallin ylläpitäjiä ovat Turun ja Rauman kaupungit sekä Turku Science Park Oy.

TFT yleisesitys

Turku Future Technologies Flyer A4

 


Lue lisää verkkosivuiltamme: www.turkufuturetechnologies.fi.