TFT - Kahdeksan korkeakoulun voimalla!

Turku Future Technologies -yhteistyösopimus 2016-2019 allekirjoitettiin Turussa 27.10.2015. Sopimuksen puitteissa tehostetaan korkeakoulujen TKI -palvelujen tuotantoa, saatavuutta ja käyttöönottoa valmistavan teollisuuden yrityksissä. Painopisteenä ovat meriteollisuuden toimialan yritykset sekä erityisesti pk-sektori. Alueen suurimmat valmistavan teollisuuden veturiyritykset ovat mukana rakentamassa TFT:n menestystä.

Korkeakouluista mukana ovat: Aalto yliopisto, Turun yliopisto, Åbo Akademi, Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu sekä Novia yrkeshögskolan.
 

 

 

 

Korkeakouluille TFT on voimavara

TFT toimii verkoston korkeakoulujen osaamispääoman puolueettomana myyjänä. TFT-tiimi yhdistää yritystarpeet ja tutkimusinnovaatiot, jotka muuntuvat korkeakoulujen tutkimus- ja kehityskysymyksiksi ja yrityksen kasvun ajureiksi. Tutkijaa motivoi yritysprojekteihin uuden kehittäminen, data ja meritoituminen. TFT-toiminta mahdollistaa opiskelijoille opintoja tukevat, todelliset yrityscaset - osaamista kasvattaen. Yhteistyö luo voimaa ja moninkertaistaa mahdollisuudet. Verkoston kautta on saavutettavissa yritysvetoinen, monialainen ja tuloksekas innovaatioyhteisö, jota voi ylpeänä viedä maailmalle. TFT rohkaisee asiantuntijoita ja osaajia ajattelemaan isosti ja yli mukavuusrajojen - yhteistyö antaa varmasti enemmän kuin ottaa!