Utmärkta förbindelser

De bästa fraktförbindelser från Finland till Skandinavien går via Åboregionen. Från regionen avgår dagligen nästan tio fartygsturer till Stockholm och de tätast bebodda områdena i Sverige ligger på högst ett dygns avstånd från Åbo.

 

LogiCity

I logistikcentret LogiCity in närheten av Åbo flygplats möts olika transportformer och utgör en fungerande helhet. Flyg-, landvägs- och tågförbindelserna kompletteras av Åbo och Nådendals hamnar som ligger på endast en kvarts avstånd och erbjuder en kort sjöförbindelse till Sverige. Områdets styrka som flygfraktscentrum är den välorganiserade flyfplatsens snabbhet och flexibla expansionsmöjligheter.

www.logicity.fi

Logistikbranschen

  • Sysselsätter nästan 16 000 personer in 2 600 företag
  • Finlands ledande hamnhelhet för styckegods: Åbo och Nådeldals hamnar
  • Flygplatsen ligger på 10 minuters avstånd från stadens centrum