BioHealth - hälsa som mål

Nästan hälften av den finländska läkemedelsindustrins omsättning kommer från företagen i Åboregionen.

Internationellt kända varumärken som uppkommit eller tillverkas i Åbo är till exempel Benecol och Xylitol. Den ekonomiskt viktigaste produkten är Bayers framgångsproduct från Åbofabriken, hormonspiralen Mirena.

BioTurku® - ett fokuserat center för toppexpertis

 

BioTurku®BioTurku®  i Turku Science Park Ab är ett internationellt erkänt center för bioföretag och ett center för toppexpertis i norra Europa. De teknologiska fokusområdena för  BioTurku® är att upptäcka och utveckla mediciner, diagnostik, biomaterial och mervärdesmat.

Livsvetenskapsföretagen i Åboregionen drar nytta av det nära samarbetet med Åbo universitet, Åbo Akademi och Åbo yrkeshögskola när det gäller 
att få kompetent personal och spetskunskap om hur man bedriver högteknologisk produktutveckling.

BioHealth

  • Sysselsätter cirka 2 500 personer i Åboregionen
  • Från högskolorna i Åbo utexamineras cirka 1 000 proffs i branschen
  • Cirka 1 000 internationella forskare i över 100 forskningsgrupper

 

  • Över 100 företag  med nästan 3 000 arbetsplatser och en total omsättning på cirka 800 miljoner euro
  • I Åboregionen verkar bl.a. Bayer, Orion Pharma, Perkin Elmer, Wallac, Biotie Therapies, Hytest, Lundbeck, Biovian, Abacus, Arctic Diagnostics, Raisio, DHR Innotrac och PCAS Finland.