Näringsliv

Den nordliga tillväxtzonen sträcker sig från Stockholm till S:t Petersburg och ger i framtiden konkurrenskraft och framgång för hela den ekonomiska regionen. Åbo stad vill vara med och utveckla ett enhetligt ekonomisk område, där handeln, turismen och näringarna hittar nytt potential och konkurrenskraft genom utvecklade logistikförbindelser och datanät.

Den främsta nyttan av den nordliga tillväxtzonen är att en globalt sett förbättrad konkurrenskraft, där en enhetlig och internationellt identifierbar marknad, ett gemensamt pendlingsområde och ett kompetenscentrum i världsklassa skapas.