Att etablera ett företag

Vi kan ge dig individualiserad information och praktisk hjälp när du etablerar ett företag i Åboregionen. Vi ger råd och konsultation i frågor som gäller företagsetablering, hjälper till att analysera företagsidéer och företagskoncept och kan även erbjuda kurser i hur man startar och driver ett företag. Dessutom kan vi ge råd gällande finansiering och sköta alla registreringar och tillstånd. Våra tjänster är konfidentiella och till stora delar avgiftsfria.

I Åboregionen finns många specialiserade privata företag såsom advokat- och bokföringsbyråer vilka är redo att sköta formaliteterna i samband med din företagsetablering.

 

Kontakta: Peter Lostedt, peter.lostedt[a]potkuri.fi GSM +358 40 139 2720