Tjänster för verksamma företagare

Företagsservicecenter Potkuri erbjuder olika tjänster för verksamma företagare.


Potkuris tjänster för verksamma företag

  • rådgivning för verksamma företagare
  • handelsregistertjänster
  • hänvisning till arbetskrafts- och näringsbyrås tjänster
  • Egentliga Finlands Närings-, Trafik, och Miljöcenters tjänsteutbud
  • innovationsspecialist
  • internationaliseringsrådgivning


Kontakta Potkuri och fråga mera! Tel. 040 488 2000