Blue Growth - ny tillväxt från havet

Åboregionen har den starkaste produktionsmässiga koncentrationen för det finländska havsklustret och marinindustrin oct är även ett centrum för marin kompetens och innovationsverksamhet.

En signifikant styrkefaktor för den lokala sjöfartsindustrin är dess långa historia inom sjöfartens alla kärnområden. Med tiden har ett omfattande och täckande nätverk av underleverantörer och leverantörer byggts upp, liksom även en vitt omfattande och högklassig expertis. De fördelar denna långa tradition ger stärks ytterligare av regionens läge och dess utmärkta kontakter till hela Östersjöområdet.

 

 

Den nya affärsverksamhetssegmenten offshore och arktisk marinindustri håller på att växa vid sidan av den i av den i Åboregionen särskild starka skeppsbyggnadsindustrin. Nya innovationer i branschen söks även inom marin miljö- och energiteknologi, det vill säga BlueCleantech.

Blue Growth

Blue Growth ör en omfattande helhet av marina funktioner, som utgör ett betydande tillväxtunderlag för framtida affärsverksamhet och teknologiska lösningar.

  • Sysselsätter 8 000 människor i cirka 400 företag
  • Branchen omsätter årligen cirka 1,8 md euro
  • I Åboregionen verkar bl. annat Meyer Turku Oy, Sandvik Mining and Construction, Stera Technologies, Auramarine, Deltamarin, Elomatic, Fläkt Woods.