En stad full av talanger

Hög utbildningsnivå

Arbetskraften i Åbo är mycket högt utbildad. Nästan två femtedelar av befolkningen i arbetsför ålder har en universitetsexamen och ytterligare två femtedelar har antingen examen från ett allmänt gymnasium eller yrkesinriktad examen på andra stadiet.

Flerspråkighet
Åbo är en flerspråkig stad som lockar många utländska högutbildade personer att slå sig ner och göra staden till sitt hem och sin arbetsplats. Det är därför lätt att anställa kompetenta medarbetare som talar finska, svenska eller engelska, likaså hittar man lätt folk med andra språk, t.ex. ryska, som sitt modersmål.

 

 

 

Utmärkta universitet
Åbo har två universitet: det finskspråkiga Åbo Universitet  samt det svenskspråkiga universitetet Åbo Akademi. Dessutom finns det fyra yrkeshögskolor: Diakoniyrkesskolan, Yrkeshögskolan HUMAK, Åbo yrkeshögskola och den svenskspråkiga Yrkeshögskolan Novia.

40 000 studerande
Varje år kommer tusentals unga och entusiastiska högutbildade arbetstagare ut på arbetsmarknaden med examen från någon av Åbos högt ansedda universitet och yrkesläroanstalter. Åbo har 40 000 studerande, vilket gör staden till en livlig och aktiv metropol med ett stort utbud av hel- och halvtidsarbetskraft.